izmir bütüncül psikoterapi
 • 0

İzmir Bütüncül psikoterapi, insanın yaşamındaki tüm unsurların birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve bunların tamamının bir bütünün parçaları olduğunu kabul eder.

Bu yaklaşım, bireyin geçmiş deneyimlerinden başlayarak, mevcut duygusal durumunu ve ilişkilerini ele alır ve bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yeni bir farkındalık seviyesine ulaşmasına destek olur.

İzmir Bütüncül psikoterapi, kişinin iç dünyasındaki bütünlüğü ve bütünselliği dikkate alırken, terapinin de kişiye bütünsel bir şekilde yaklaşmasını gerektirir. Bu yaklaşım, bireyin duygusal, zihinsel, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

İzmir Bütüncül Psikoterapinin Felsefesi

İzmir Bütüncül psikoterapi felsefesi, insanın zihin, beden, ruh ve çevre gibi tüm unsurlarının birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve bir bütünün parçaları olduğunu kabul eder. Bu yaklaşım, insanın bütünsel bir varlık olduğunu ve tedavinin de bütünsel bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgular.

Kişinin kendisini gerçekleştirmesi ve potansiyelini ortaya çıkarması için bireyin tüm yönlerini ele alır. Bu yaklaşım, bireyin geçmiş deneyimlerini, mevcut duygusal durumunu ve ilişkilerini ele alarak bireyin farkındalık seviyesini arttırır ve bütünsel bir iyileşme sağlar.

İzmir Bütüncül psikoterapi felsefesi, kişinin içsel dünyasındaki bütünlüğü ve bütünselliği dikkate alırken, doğa, evren ve kozmos ile de bağlantılı olduğunu kabul eder. Bu yaklaşım, insanın doğayla uyumlu bir yaşam sürmesini ve çevreye duyarlı olmasını teşvik eder.

İnsanın beden, zihin ve ruhunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgular ve bireyin tam potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur.

Bütüncül Psikoterapi: izmir lotus danışmanlık

İzmir Lotus Danışmanlık, bütüncül psikoterapi yaklaşımını benimseyen bir danışmanlık merkezidir. Merkezde, bireylerin zihnini, bedenini, ruhunu ve ruhsal deneyimlerini bir bütün olarak ele alarak tedavi etmek hedeflenir.

İzmir Lotus Danışmanlık, bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yeni bir farkındalık seviyesine ulaşmalarını sağlayan bütüncül psikoterapi yaklaşımını kullanır. Merkezdeki uzmanlar, bireylerin geçmiş deneyimlerinden başlayarak, mevcut duygusal durumlarını ve ilişkilerini ele alır ve bütünsel bir iyileşme sağlar.

İnsanın doğa, evren ve kozmos ile de bağlantılı olduğunu kabul eder ve bireyin çevreye duyarlı olmasını teşvik eder. İzmir Lotus Danışmanlık, bireylerin beden, zihin ve ruhunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, bireylerin tam potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.

İzmir Bütüncül Psikoterapide Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Bazı teknikleri şunlardır:

 1. Mindfulness (Farkındalık): Kişinin mevcut anda olup bitenlere odaklanması ve kabullenmesini sağlar.
 2. Gestalt terapi: Kişinin geçmiş ve şimdiki duygusal durumlarını keşfetmesine yardımcı olur.
 3. Transaksiyonel Analiz: Kişinin içsel dinamiklerini ve davranışlarını anlamasına yardımcı olur.
 4. Duygusal Özgürleştirme Tekniği: Kişinin duygularını ifade etmesini ve duygusal engellerini aşmasına yardımcı olur.
 5. Beden Odaklı Terapi: Kişinin bedenini ve fiziksel hislerini kullanarak zihinsel ve duygusal sorunlarını ele almasına yardımcı olur.
 6. Sanat Terapisi: Kişinin yaratıcılığını kullanarak duygusal ve zihinsel sorunlarını ifade etmesine yardımcı olur.
 7. Ses Terapisi: Kişinin sesini kullanarak duygularını ve zihinsel durumunu ifade etmesine yardımcı olur.

İzmir Bütüncül Psikoterapide Terapistin Rolü Nedir?

Terapistin rolü, bireyin zihnini, bedenini, ruhunu ve ruhsal deneyimlerini bir bütün olarak ele alarak tedavi etmek ve bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Terapistin rolü şunları içerir:

 1. Empati ve anlayış: Terapist, bireyin yaşadığı zorlukları anlamak için empati ve anlayış gösterir.
 2. Güvenli bir alan sağlama: Terapist, bireye güvenli bir ortam sağlar ve bireyin kendini rahat hissetmesini sağlar.
 3. Bütünsel bakış açısı: Terapist, bireyin zihnini, bedenini, ruhunu ve ruhsal deneyimlerini bir bütün olarak ele alır ve tedaviyi bütünsel bir şekilde ele alır.
 4. Bireysel ihtiyaçlara uygun tedavi: Terapist, bireyin ihtiyaçlarına uygun tedavi planları oluşturur ve farklı terapi yöntemlerini kullanır.
 5. Yönlendirme: Terapist, bireyin farkındalık seviyesini arttırmak ve kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için yönlendirme yapar.
 6. Destek: Terapist, bireye destek olur ve bireyin kendi güçlerini kullanarak sorunları çözmesine yardımcı olur.

Bütüncül psikoterapide terapist, bireyin bütünsel iyileşmesine odaklanır ve kişinin içsel dünyasındaki bütünlüğü ve bütünselliği dikkate alır

İzmir Psikodinamik Terapi: İçsel Dünyanızı Keşfedin

İzmir Bütüncül Psikoterapi Kimlere Uygun Bir Terapi Yöntemidir?

Herhangi bir yaşta olan herkes için uygun bir terapi yöntemidir. Özellikle, şu kişilere uygun olabilir:

 1. Ruhsal sağlık sorunları olanlar: Bireylerin ruhsal sağlık sorunlarına bütünsel bir şekilde yaklaşarak iyileşmelerine yardımcı olabilir.
 2. Duygusal sorunları olanlar: Bireylerin duygusal sorunlarını ele alarak, duygusal engelleri aşmalarına ve kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olabilir.
 3. İlişki sorunları yaşayanlar: Bireylerin ilişki sorunlarını ele alarak, daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.
 4. Kendini gerçekleştirmek isteyenler: Bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için uygun bir terapi yöntemi olabilir.
 5. Kendini keşfetmek isteyenler: Bireylerin kendilerini keşfetmek ve içsel dünyalarını daha iyi anlamak için uygun bir terapi yöntemi olabilir.

Bütüncül psikoterapi, bireyin zihnini, bedenini, ruhunu ve ruhsal deneyimlerini bir bütün olarak ele alarak tedavi etmeyi amaçladığından, herhangi bir sorunu olan herkes için uygun bir terapi yöntemi olabilir.

İzmir Psikoterapi: Profesyonel Destek ile Sağlıklı Gelecek

Bütüncül Psikoterapinin Diğer Terapi Yöntemlerinden Farkı Nedir?

Bütüncül psikoterapi, diğer terapi yöntemlerinden farklıdır çünkü bireyin zihnini, bedenini, ruhunu ve ruhsal deneyimlerini bir bütün olarak ele alarak tedavi etmeyi amaçlar. Diğer terapi yöntemleri, genellikle sadece zihinsel veya duygusal sorunları ele alırken, bütüncül psikoterapi, bireyin bütünsel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Bütüncül psikoterapi ayrıca, kişinin içsel dünyasındaki bütünlüğü ve bütünselliği dikkate alarak tedavi eder. Diğer terapi yöntemleri, genellikle bireyin sorunlarını parçalara ayırarak ele alırken, bütüncül psikoterapi, bireyin sorunlarını bir bütün olarak ele alır.

Bütüncül psikoterapi, kişinin geçmiş deneyimlerinden başlayarak, mevcut duygusal durumunu ve ilişkilerini ele alır ve bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yeni bir farkındalık seviyesine ulaşmasına destek olur. Bu nedenle, bütüncül psikoterapi, sadece bireyin sorunlarını ele almaz, aynı zamanda kişinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Bütüncül psikoterapi ayrıca, doğa, evren ve kozmos ile de bağlantılı olduğumuzu kabul eder. Bu nedenle, çevreye duyarlı bir yaşam sürmemizi teşvik eder. Diğer terapi yöntemleri, genellikle bu bağlantıyı dikkate almazlar.

Online Psikoterapinin Tanımı ve Amacı Nedir? 

Bütüncül Psikoterapi İle Hangi Sorunlar Çözülebilir?

Bütüncül psikoterapi, birçok sorunun çözülmesinde yardımcı olabilir. Bu sorunlar şunları içerebilir:

 1. Depresyon ve anksiyete: Bireylerin depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlarına bütünsel bir şekilde yaklaşarak iyileşmelerine yardımcı olabilir.
 2. İlişki sorunları: Bireylerin ilişki sorunlarını ele alarak daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.
 3. Stres yönetimi: Bireylerin stresle baş etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 4. Özsaygı ve özgüven sorunları: Bireylerin kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olabilir.
 5. Travma sonrası stres bozukluğu: Bireylerin travmatik deneyimleri ele alarak iyileşmelerine yardımcı olabilir.
 6. Yeme bozuklukları: Bireylerin yeme bozuklukları gibi fiziksel ve ruhsal sorunlarını ele alarak iyileşmelerine yardımcı olabilir.
 7. Bağımlılık: Bireylerin bağımlılık sorunlarını ele alarak, bağımlılık davranışından kurtulmalarına yardımcı olabilir.

Bütüncül psikoterapi, kişinin zihnini, bedenini, ruhunu ve ruhsal deneyimlerini bir bütün olarak ele aldığından, çeşitli sorunların çözülmesinde etkili olabilir. Terapist, bireyin ihtiyaçlarına uygun tedavi planları oluşturarak, bireyin bütünsel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *