KİŞİLİK BOZUKLUĞU
 • 0

Kişilik bozukluğu, bir kişinin düşünce, davranış ve duygusal tepkilerinde sürekli ve kalıcı bir sapma veya bozulma olarak tanımlanır. Bu sapmalar, kişinin işlevselliğini etkileyebilir ve sosyal ve mesleki yaşamında zorluklar yaratabilir. Kişilik bozukluğu, genellikle genç yetişkinlik döneminde belirgin hale gelir ve tedavi edilmezse, uzun süreli etkileri olabilir. Kişilik bozukluğunun birçok farklı türü vardır ve her türün kendine özgü semptomları vardır. Örnek olarak, borderline kişilik bozukluğu, duygusal dengesizlik, özdeğer eksikliği, impulsivite ve özdeşleşme problemleri ile ilişkilidir. Narcissistic kişilik bozukluğu ise grandiyözite, kendini beğenmişlik, empati eksikliği ve başkalarının ihtiyaçlarına saygısızlık ile karakterizedir. Kişilik bozukluğu olan kişilerin tedavisi, psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonu ile mümkündür ve uzun vadeli bir süreç gerektirebilir.  

Kişilik Bozukluğu Türleri ve Belirtileri

Kişilik bozukluğu, bir kişinin düşünce, duygu ve davranışlarındaki kalıcı sapmaların neden olduğu bir durumdur. Birçok farklı türü vardır ve her biri kendine özgü semptomlarla karakterizedir. İşte kişilik bozukluğunun farklı türleri ve belirtileri:

 1. Paranoid Kişilik Bozukluğu: Diğer insanların kötü niyetli olduğuna inanma, güvensizlik, şüphecilik, eleştirilere aşırı tepki verme, saldırganlık.
 2. Şizoid Kişilik Bozukluğu: Sosyal ilişkilerden kaçınma, duygusal soğukluk, duygusal tepkilerde kısıtlılık, yalnızlık tercihi.
 3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Sanrısal düşünceler, tuhaf davranışlar, garip inançlar, garip konuşma, sosyal izolasyon.
 4. Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Sosyal normlara uymama, yasa dışı davranışlar, başkalarını istismar etme, yalan söyleme, suça meyil.
 5. Borderline Kişilik Bozukluğu: Duygusal dengesizlik, kendine zarar verme davranışları, özdeğer eksikliği, özdeşleşme problemleri, impulsivite.
 6. Histrionik Kişilik Bozukluğu: Duygusal kararlılıksızlık, dikkat çekme ihtiyacı, dramatik davranışlar, yüzeyel ilişkiler, aşırı duygusallık.
 7. Narsist Kişilik Bozukluğu: Grandiyözite, kendini beğenmişlik, empati eksikliği, başkalarının ihtiyaçlarına saygısızlık.
 8. Özgül Fobi Kişilik Bozukluğu: Sosyal durumlarda aşırı endişe, tereddüt, reddedilme korkusu, kaçınma davranışları.
 9. Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Karar vermekte güçlük, başkalarına bağımlılık, ayrılık endişesi, alçakgönüllülük.
 10. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu: Düzenlilik, mükemmeliyetçilik, kontrol ihtiyacı, esnek olmayan düşünce ve davranış kalıpları.

Kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle kişisel ilişkilerde sorun yaşarlar ve günlük yaşamlarında işlevselliklerini sürdürmekte zorlanabilirler. Bu nedenle, tedavi almaları önemlidir.

Kişilik Bozukluğu İçin :İzmir Lotus Danışmanlık

İzmir Lotus Danışmanlık, kişilik bozukluğu olan kişilere özelleştirilmiş tedavi planları sunar. Danışmanlarımız, danışanların semptomlarını anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapar ve tedavi planları oluşturur. Tedavi genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerir. Ayrıca, stres yönetimi, ilişki becerileri ve kendini ifade etme gibi yaşam becerilerini öğrenme de dahil olabilir.

İzmir Lotus Danışmanlık, birçok farklı kişilik bozukluğu türüne özelleştirilmiş tedavi seçenekleri sunar. Danışmanlarımız, kişilik bozukluğunun semptomlarını anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapar ve tedavi planını buna göre oluşturur. Tedavi, uzun vadeli bir süreç olabilir ve her hafta düzenli seanslar gerektirebilir. Ancak, doğru tedavi ve danışman seçimi ile, kişilik bozukluğu olan kişilerin semptomlarını yönetmeleri ve daha işlevsel bir yaşam sürdürmeleri mümkündür.

Kişilik Bozukluğu Nedenleri ve Risk Faktörleri

Kişilik bozukluğu, karmaşık bir durumdur ve birçok faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkabilir. Bazı nedenler ve risk faktörleri şunlardır:

 1. Genetik Faktörler: Bazı araştırmalar, kişilik bozukluğunun genetik faktörlerden kaynaklandığını düşündürmektedir. Özellikle aile öyküsünde kişilik bozukluğu olan bireylerde bu risk daha yüksek olabilir.
 2. Çevresel Faktörler: Çocuklukta kötü yaşam koşulları, aile içi istismar, ihmal veya ailedeki diğer problemler kişilik bozukluğu gelişiminde bir rol oynayabilir.
 3. Zamanında Müdahale Edilmemesi: Erken dönemde müdahale edilmeyen duygusal veya davranışsal sorunlar, kişilik bozukluğu riskini artırabilir.
 4. Kimyasal Denge: Bazı araştırmalar, beynin kimyasal dengesindeki değişimlerin kişilik bozukluğu riskini artırabileceğini göstermektedir.
 5. Diğer Ruh Sağlığı Bozuklukları: Kişilik bozukluğu olan kişilerde depresyon, anksiyete bozukluğu ve madde kullanımı gibi diğer ruh sağlığı bozuklukları da yaygın olarak görülür.
 6. İlgi Eksikliği: Çocukluk döneminde yeterli ilgi ve sevgi görmeyen bireylerde, kişilik bozukluğu riski artabilir.
 7. Diğer Risk Faktörleri: Madde kullanımı, yasal sorunlar, düşük sosyoekonomik durum ve cinsiyet gibi diğer faktörler de kişilik bozukluğu riskini artırabilir.

Kişilik bozukluğu karmaşık bir durum olduğundan, her birey için nedenleri ve risk faktörleri farklı olabilir. Ancak, kişilik bozukluğu semptomları gösteren kişilerin, mümkün olan en kısa sürede profesyonel yardım almaları önemlidir.

Kişilik Bozukluğu Tanısı Nasıl Konur?

Kişilik bozukluğu tanısı, uzman bir psikolog veya psikiyatrist tarafından verilir. Tanı, genellikle bir değerlendirme sürecinin bir parçası olarak yapılır. Bu değerlendirme süreci, bir dizi soru formu, psikolojik testler ve gözlem içerebilir. Ayrıca, kişinin tıbbi geçmişi, aile öyküsü, yaşam koşulları ve semptomları hakkında bilgi toplanır.

Bir kişilik bozukluğu tanısı koymak için, semptomların belirgin ve kalıcı olduğu, kişinin işlevselliğini etkilediği ve diğer ruh sağlığı bozukluklarından kaynaklanmadığından emin olunması gerekir. Kişilik bozukluğu tanısı, belirli semptomlar ve davranışlar temel alınarak yapılır. Örneğin, borderline kişilik bozukluğu teşhisi için duygusal dengesizlik, özdeğer eksikliği, impulsivite ve özdeşleşme problemleri gibi semptomlar dikkate alınır.

Kişilik bozukluğu tanısı, doğru tedavinin belirlenmesi için önemlidir. Tedavi, genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerir. Uzman bir danışman tarafından verilen doğru tedavi ile kişilik bozukluğu semptomları yönetilebilir ve birey daha işlevsel bir yaşam sürdürebilir.

Kişilik Bozukluğu Tedavisi Yöntemleri

Kişilik bozukluğu tedavisi, bireyin semptomlarını yönetmeye ve daha işlevsel bir yaşam sürdürmesine yardımcı olmak için bir dizi yöntemi içerebilir. İşte kişilik bozukluğu tedavisi için kullanılan yöntemler:

 1. Psikoterapi: Kişilik bozukluğu tedavisi için psikoterapi, sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Bu tedavi, bir danışanın düşünce, duygu ve davranışlarına odaklanır ve genellikle uzun vadeli bir süreçtir. Örnek olarak, bilişsel davranışçı terapi veya psikodinamik terapi gibi yöntemler kullanılabilir.
 2. İlaç Tedavisi: Bazı kişilik bozukluğu türleri için ilaç tedavisi kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle antidepresanlar, anksiyolitikler veya antipsikotikler gibi psikotropik ilaçları içerir. Ancak, ilaç tedavisi yalnız başına kullanılmamalı ve her zaman psikoterapi ile birlikte kullanılmalıdır.
 3. Aile Terapisi: Aile terapisi, kişilik bozukluğu olan bir kişinin ailesi ile birlikte çalışarak, kişinin semptomlarını yönetmeye ve daha sağlıklı bir aile dinamiği oluşturmaya yardımcı olur.
 4. Grup Terapisi: Grup terapisi, kişilik bozukluğu olan bireylerin bir araya gelerek birbirlerine destek olmalarını ve yaşadıkları zorluklar hakkında konuşmalarını sağlar. Bu terapi, sosyal becerilerin geliştirilmesine ve öz güvenin artırılmasına yardımcı olabilir.
 5. Duygusal Farkındalık ve Farkındalık Temelli Yaklaşımlar: Bu yaklaşımlar, bireyin duygularını ve düşüncelerini fark etmesine ve daha bilinçli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
 6. Destek Grupları: Kişilik bozukluğu olan kişiler için destek grupları, benzer durumlarla karşılaşan diğer kişilerle bir araya gelerek, birbirlerine destek olmalarını ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlar.

Kişilik bozukluğu tedavisi, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve her birey için farklı yöntemler kullanılabilir. Bir danışman veya terapist, kişilik bozukluğu olan bir bireye uygun tedavi planını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır.

Bağımlı kişilik bozukluğu: İzmir Lotus Danışmanlık

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Tedavisi

Borderline kişilik bozukluğu, duygu durumunda dengesizlik, özdeğer eksikliği, impulsivite, özdeşleşme problemleri ve ilişki problemleri gibi semptomlarla karakterize bir kişilik bozukluğudur. Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle yoğun ilişki sorunları yaşarlar ve dürtüsel davranışlar sergileyebilirler.

Borderline kişilik bozukluğu tedavisi, psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir. Psikoterapi, borderline kişilik bozukluğu için önerilen en etkili tedavi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapi, dialektik davranışçı terapi, psikodinamik terapi ve uzun vadeli psikanaliz gibi terapi yöntemleri, borderline kişilik bozukluğu tedavisi için kullanılabilir.

İlaç tedavisi, borderline kişilik bozukluğu semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Antidepresanlar, anksiyolitikler ve antipsikotikler gibi psikotropik ilaçlar sıklıkla kullanılır. Ancak, ilaç tedavisi yalnız başına yeterli değildir ve her zaman psikoterapi ile birlikte kullanılması önerilir.

Borderline kişilik bozukluğu tedavisi, sıklıkla uzun vadeli bir süreçtir. Bir danışanın semptomları yönetmesine ve daha işlevsel bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için düzenli seanslar gerektirir. Ayrıca, stres yönetimi, duygusal düzenleme, ilişki becerileri ve öz bakım gibi yaşam becerilerini öğrenme de dahil edilebilir.

İzmir Lotus Danışmanlık, borderline kişilik bozukluğu olan kişiler için özelleştirilmiş tedavi planları sunar. Uzman danışmanlarımız, kişinin semptomlarını ve ihtiyaçlarını anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapar ve uygun tedavi planını belirler. Amacımız, kişinin semptomlarını yönetmesine ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olmaktır.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Tedavisi

Narsisistik kişilik bozukluğu, kişinin kendisine aşırı hayranlık duyması, başkalarının da kendisine hayranlık duymasını beklemesi ve başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını önemsememesi ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle grandiyöz düşünceleri, öz güven eksiklikleri ve eleştiriye karşı aşırı duyarlılıkları vardır.

Narsisistik kişilik bozukluğu tedavisi, psikoterapi ve ilaç tedavisi gibi yöntemleri içerebilir. Psikoterapi, narsisistik kişilik bozukluğu için önerilen en etkili tedavi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi, grup terapisi ve psikanaliz gibi terapi yöntemleri, narsisistik kişilik bozukluğu tedavisi için kullanılabilir.

İlaç tedavisi, narsisistik kişilik bozukluğu semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ancak, ilaç tedavisi yalnız başına kullanılmamalıdır ve her zaman psikoterapi ile birlikte kullanılmalıdır.

Narsisistik kişilik bozukluğu tedavisi, kişinin kendini tanımasına, duygusal düzenleme becerileri kazanmasına ve başkalarının ihtiyaçlarını önemsemesine yardımcı olmak için özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Tedavi, uzun vadeli bir süreçtir ve kişinin semptomları yönetmesine ve daha işlevsel bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

Anti-sosyal Kişilik Bozukluğu ve Tedavisi

Anti-sosyal kişilik bozukluğu, diğer insanların haklarına saygı duyma eksikliği, yasalara uymama, yalan söyleme ve saldırgan davranışlar gibi davranışları içeren bir kişilik bozukluğudur. Anti-sosyal kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle başkalarının ihtiyaçlarına duyarsızdır ve kendilerini tehlikeye sokan davranışlarda bulunma eğilimindedir.

Anti-sosyal kişilik bozukluğu tedavisi, psikoterapi ve ilaç tedavisi gibi yöntemleri içerebilir. Psikoterapi, anti-sosyal kişilik bozukluğu için önerilen en etkili tedavi yöntemidir. Kognitif davranışçı terapi, psikodinamik terapi, grup terapisi ve dialektik davranışçı terapi gibi terapi yöntemleri, anti-sosyal kişilik bozukluğu tedavisi için kullanılabilir.

İlaç tedavisi, anti-sosyal kişilik bozukluğu semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Antipsikotikler, antidepresanlar ve anksiyolitikler gibi psikotropik ilaçlar sıklıkla kullanılır. Ancak, ilaç tedavisi yalnız başına yeterli değildir ve her zaman psikoterapi ile birlikte kullanılması önerilir.

Anti-sosyal kişilik bozukluğu tedavisi, kişinin sosyal becerilerini geliştirmesi, duygusal düzenleme becerileri kazanması ve sorun çözme becerilerini öğrenmesi gibi hedefler içerir. Tedavi, uzun vadeli bir süreçtir ve kişinin semptomları yönetmesine ve daha işlevsel bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

Kişilik Bozukluğu ve İlişkiler: Nasıl Başa Çıkılır?

Kişilik bozukluğu olan bir partnerle ilişki kurmak, zorlu bir deneyim olabilir. Kişilik bozukluğu olan bir kişi, duygu durumu dalgalanmaları, ilişki sorunları ve dürtüsel davranışlar gibi semptomlar sergileyebilir. Ancak, ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bazı adımlar atılabilir.

 1. Empati kurun: Kişilik bozukluğu olan bir partnerle ilişki kurarken, empati kurmak çok önemlidir. Partnerinizin neden bazı davranışlar sergilediğini anlamaya çalışın ve onların duygularını anlayın. Bu, ilişkinizde daha iyi bir iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.
 2. Sınırlar belirleyin: Kişilik bozukluğu olan bir partnerle ilişki kurarken, sağlıklı sınırlar belirlemek çok önemlidir. Partnerinizin davranışlarının sizi rahatsız ettiğinde, bunu açıkça ifade edin ve sınırlarınızı belirleyin.
 3. Kendinize bakın: Kişilik bozukluğu olan bir partnerle ilişki kurmak zorlu bir deneyim olabilir ve bu, kendinize iyi bakmanız gerektiği anlamına gelir. Kendinize zaman ayırın, kendi duygularınızı yönetin ve kendi hayatınızda mutlu olmaya çalışın.
 4. Destek arayın: Kişilik bozukluğu olan bir partnerle ilişki kurarken, destek almaya ihtiyacınız olabilir. Arkadaşlarınızla, ailenizle veya bir terapistle konuşun ve hislerinizi paylaşın. Bu, sizi destekleyebilecek ve yardımcı olabilecek kişileri bulmanıza yardımcı olabilir.
 5. Tedaviye açık olun: Kişilik bozukluğu olan bir partnerle ilişki kurarken, partnerinizin tedavi almaya açık olması çok önemlidir. Tedavi, semptomları yönetmek ve ilişkinizin daha sağlıklı bir şekilde devam etmesine yardımcı olmak için gereklidir. Partnerinizin tedaviye açık olup olmadığını anlamak için konuşun ve onu destekleyin.

İzmir Lotus Danışmanlık, kişilik bozukluğu olan bir partnerle ilişki kurmakta olan kişiler için özelleştirilmiş destek ve danışmanlık hizmetleri sunar. Uzman danışmanlarımız, ilişkinizdeki zorlukları anlamak ve ilişkinizi sağlıklı bir şekilde devam ettirmeniz için size rehberlik etmek için hazırdır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *