Psikodiyet

Çalışma Alanlarımız
PsikoDiyet, beslenme kontrolünü hedefleyen ve Uzman Psikolog Senem Eke Yıldız tarafından 2014 yılında oluşturulmuş marka tescili yapılmış özel bir programdır. İlk uygulamalar İstanbul Ataşehir Lotus Eğitim Danışmanlık Merkezi’nde yapılmış olup PsikoDiyet Akademi bünyesinde de sürdürülmektedir.

PSİKODİYET FELSEFESİ

Beslenmek, yemek yemek doğduğumuz andan itibaren yapmaya başladığımız ilk eylemdir. Her şeyden önce temel bir ihtiyaçtır. Her bireyin bu ihtiyacı giderme şekli farklıdır. Bu ihtiyaca yüklenen anlamlar ise kişiden kişiye değişmektedir. Beslenmenin hepimiz için farklı anlamları olabilir: sadece doymak, yaşamak, sosyalleşmek, zevk almak, stres gidermek, boşluk doldurmak, öfkeyle başa çıkabilmek, vs… Besinlere yüklediğimiz anlamlar onlarla aramızda duygusal bir bağ geliştirir. Besinin duygu dünyamızda bir karşılığı oluşur. Kişi, öfke, sevinç, üzüntü, suçluluk, sıkıntı gibi duyguları hissettiği zamanlarda belirli besinlere veya aşırı yeme davranışına yönelir. Bazen de yememeyi veya takıntılı yeme alışkanlıklarına yönelir.
Kişi duygularını uygun şekilde ifade edemediğinde aşırı yeme, dürtüsel yeme, takıntılı yeme, yememe, yediğini kusma, duygusal yeme veya tıkınırcasına yeme şeklinde davranışlar sergiler. Besinler, yaşamla mücadelenin simgesi haline gelir. Beden ise bu mücadelenin savaş alanıdır. Gittikçe değişen beden diğer insanlarla ilişkide de “sınır” vazifesi görür. İfade edilemeyen tüm olumsuz duygular beden üzerinden ifade edilir. Bu nedenle arka plandaki duygusal süreçler çalışılmadan yapılan diyetler, cerrahi operasyonlar ve diğer müdahaleler kısa vadede işe yarar gibi görünse de yaşam değişikliği yapılmadığında uzun vadede etkisiz kalır.
Özetle “Fiziksel yüklerinizden kurtulmak için önce duygusal yüklerinizden arınmanız gerekir.”

PSİKODİYET PROGRAMI NE İŞE YARAR?

Bu program beslenme ve psikoloji alanlarını bir araya getiren ve grup yaklaşımının kullanıldığı bir programdır. Beslenme uzmanı ve psikolog birlikte çalışır. Yoga, nefes eğitimi gibi yardımcı teknikler de programın önemli bir parçasıdır. Programa katılan üyelerin kısa zamanda hızlı kilo vermesi veya alması beklenmez. Aksine sağlıklı ve kontrollü bir değişim süreci teşvik edilir. Bireyler program boyunca hem sağlıklı beslenme yollarını hem de hayata dair çatışmalarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenirler. Öğrendiklerini kendi hayatlarına adapte etme fırsatı bularak hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı bir yaşam tarzına dönüştürme fırsatı elde ederler. Tüm bunların bir grup içinde yaşanıyor olması değişimi hızlandırır ve ihtiyaç duyulan sosyal desteği arttırır.

SÜREÇ

10 hafta süren grup psikoterapisi ve eğitim programı Uzman Psikolog Senem Yıldız ve Psikodiyet ekibi tarafından haftada 1 gün 3 saat şeklinde uygulanmaktadır.
Terapi süreciyle eş zamanlı olarak danışanlarımızın beslenme alışkanlıklarıyla ilgili rehberlik yapmak ve kişisel beslenme programlarını oluşturmalarını sağlamak amacıyla 7 hafta boyunca Doç. Dr. Dyt. Esra Güneş tarafından özel bir beslenme eğitimi uygulanmaktadır. Program 20 saat grup terapisi, 7 saat beslenme eğitimi, 1 saat nefes eğitimi, 1 saat yoga dersi ve 1 seans da Theatahealing uygulaması içermekte olup program boyunca toplam 30 saatlik çalışma yapılmaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Psikodiyet’in amacı sağlıklı beslenme tutumları geliştirmek, beslenme alışkanlıklarıyla duygusal dünya arasındaki bağı keşfetmek, bireylerin kendilerinde var olan gücü fark etmelerine ve her açıdan sağlıklı bir yaşam için eyleme geçme cesareti vermek ve en önemlisi de yaşamı değiştirerek sağlıksız beslenme alışkanlıklarını değiştirmektir. Çünkü nasıl besleniyorsak öyle yaşıyoruz ve de nasıl yaşıyorsak öyle besleniyoruz. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ancak ve ancak hayata dokunarak değiştirilebilir.

YÖNTEM

Psikodrama, eyleme dayalı içgörü kazanılmasını hedefleyen bir psikoterapi yöntemidir. “Anlatma yap!” ilkesi psikodrama yönteminin temelini oluşturur. Kendi gerçeğini eylem metoduyla keşfeden kişi, onu yeniden değerlendirme ve değiştirme gücüne sahip olur. Yaşayarak öğrenme değişimin kalıcılığını sağlar. Bu durum kişilerin yeme tutum ve davranışlarının düzenlenmesine de olanak sağlar.
Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar yeme bozukluğunun tedavisinde dışavurumu destekleyen eylemsel metotların kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çünkü bu metotlar hem görünmeyi görünür kılar hem de “söz”ün olmadığı erken dönemlere ulaşmamızı kolaylaştırır.
Psikodiyet’te özellikle grup terapisinin kullanılmasının nedeni ise Moreno’nun da dediği gibi toplum içinde hastalanan birey yine toplum içinde iyileşir. Psikodrama sayesinde daha güvenli ve daha steril bir ortamda gelişmek, değişmek ve daha iyi bir yaşam sürmek mümkün olmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

Besinlerle ilişkisi bozulan herkes programa katılabilir. Gruplar sadece 18 yaş üstü yetişkinler için uygundur.

PROGRAMA NASIL KAYIT OLUNUR?

Program başlamadan önce tüm katılımcılarla Uzm. Psikolog Senem Eke Yıldız tarafından bir ön görüşme yapılmaktadır. Bu ön görüşmede katılımcıların grup sürecine uygunluğu değerlendirilir. Süreç hakkında bilgi verilir. Ön görüşmelerimiz ücrete tabi değildir. Öngörüşmelerden sonra belirlenen danışanlarımızla 10 haftalık programa başlanır. Ön görüşme için randevu alabilirsiniz.

PROGRAM BİTİNCE NE OLUR?

Program bitince üyeler bir sonraki gruba ücretli olarak devam edebilirler ya da belirli tarihlerde düzenlenen takip çalışmalarına ücretsiz olarak katılabilirler. Obezite problemi yaşayıp program sürecinde 5 kilo veren grup üyeleri daha sonra açılacak olan gruplardan birine ücretsiz olarak katılabilirler. Düzenli katılım grup üyelerinin motivasyonunu arttıran bir faktördür. Bu nedenle katılımcıların programa düzenli devam etmeleri önemlidir.
LOTUS PSİKOLOJİ

İletişim


    Mesajınız bize ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde sizinle iletişime geçiyor olacağız.