Psikologlar için Psikodiyet Eğitimi

LOTUS EĞİTİM DANIŞMANLIK
PSİKOLOGLAR İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

PSİKODİYET PROGRAMI NEDİR?
Psikodiyet programı ve psikodiyet eğitimleri, beslenme ve psikoloji alanlarını bir araya getiren, grup yaklaşımının kullanıldığı, marka tescilli bir iyileştirme programdır. Kişi duygularını uygun şekilde dışa vuramadığında aşırı yeme, dürtüsel yeme, takıntılı yeme veya tıkınırcasına yeme şeklinde sağlıksız yeme davranışları sergiler. Yemek yeme, yaşamla mücadelenin simgesi haline gelir. Beden ise bu mücadelenin savaş alanıdır. Yeme davranışlarımızla yaşam akışımız paralel seyreder. Nasıl yaşıyorsak öyle besleniriz ve de nasıl besleniyorsak öyle yaşarız! Bu noktada kişinin yaşam değişikliğine gitmesi beslenme davranışlarını da değiştirir. Yaşam değişikliğinde danışanlara sağlıklı bir şekilde rehberlik yapabilecek en önemli sağlık uzmanları psikoloji alanında çalışan uzmanlardır.

EĞİTİMİN AMACI NEDİR?
Psikodiyet Akademi ve Lotus Psikoloji bünyesinde verilecek olan bu eğitimin amacı; donanımlı, danışanların ihtiyaçlarını görebilen ve bu ihtiyaçları etik ve bilimsel çerçevede ele alabilen, sağlıklı uygulamalar yapabilen uzmanlar yetiştirmektir. Beslenme bozuklukları ve obezite alanında “Fark yaratan uzman”lar yetiştirmek ve bunu tüm dünyaya yayabilmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bu eğitim dünyada ve ülkemizde gittikçe artan yeme problemleri alanında çalışmak isteyen sağlık uzmanlarına farklı bir bakış açısı sunarak danışanların ihtiyaçlarını anlayabilmelerini sağlar. Ayrıca hangi terapi ekolüne bağlı olursa olsun pratikte kullanabilecekleri teknikler sunar.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?
Psikoloji mezunları ve bu bölümde yüksek lisans dereceleri (tezli-tezsiz klinik psikoloji v.s.) olanlar veya yüksek lisans öğrencisi olanlar katılabilir. Eğitim içeriği yetişkinlerle yapılacak çalışmaları kapsar(çocuk alanını kapsamaz) . Eğitim 70 saatlik temel eğitim ve 14 saatlik süpervizyon çalışması olmak üzere toplam 84 saat sürer. Her süpervizyon modülünden önce katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir. Temel eğitim ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanır. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

EĞİTİMDE HANGİ UZMANLAR YER ALIR ?
Eğitim Psikodiyet Programının kurucusu Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız liderliğinde ve ilgili alanlardaki uzmanlar tarafından yürütülür. Eğitim içeriği ve eğitimci listesi kayıt esnasında verilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ NEDİR?

1.MODÜL
“Yeme” eyleminin sosyodramatik olarak incelenmesi
Beslenme problemlerine psikolojik bakış
Beslenme problemlerine nöropsikolojik bakış
Stres ve beslenme
Eylem tekniklerinin avantajları
Besinlerle duygular arasındaki ilişki
Duygusal yemeye terapötik yaklaşım
Duygusal hijyen
Beslenme problemlerindeki önbelirtiler
Psikodiyet terapisti olma yolunda ilk adımlar
EĞİTİMCİ:Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız

2.MODÜL
Yeme problemlerinin bağlanma teorisi çerçevesinde incelenmesi
EĞİTİMCİ:Psk. Dr. Gökçen Duymaz
Aşermelerden bağımlılığa giden yol
Yeme problemlerinde cinsiyetlerarası farklar
EĞİTİMCİ:Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız
Birey ve anlam açmazı, sınırlara dair…
EĞİTİMCİ:Uzm. Klnk.Psk. Cafer Çataloluk

3.MODÜL
Mindfulness felsefesi, alışkanlıklarımız ve farkındalıklı yeme
EĞİTİMCİ: Mindfulness Eğitmeni Ela Uysal
Algılarımız ve gerçeklik
Grup çalışmalarında grubu etkilemenin yolları
Grup çalışmalarında iyileştiren faktörler
Grup çalışmalarında kullanılabilecek teknikler
EĞİTİMCİ:Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız

4.MODÜL
Yeme bozukluklarının belirtileri
Yeme bozukluklarından gelen mesajlar
Beden algısı ve bedene dair teknikler
Diyet ve hayat ilişkisi
Psikodiyet Yaklaşımı
Beslenme problemlerine psikodramatik bakış açısı
EĞİTİMCİ:Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız
Yeme bozukluklarına nöropsikanalitik bakış
EĞİTİMCİ:Psikiyatrist Dr. Onur Yılmaz

5.MODÜL
Yeme bozukluklarının tedavisinde deneyimsel tekniklerin kullanımı
İyileşmeye giden yol- önleyici teknikler
Psikodiyette iyileştirici teknikler (1)
Psikodiyette iyileştirici teknikler (2)
Psikodiyette direnç çözücü teknikler
EĞİTİMCİ:Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız

6.MODÜL
Psikodramatik süpervizyon çalışmaları ve Sınav
EĞİTİMCİ:Uzm. Psk. Senem Eke Yıldız

ÜCRET
Her modülün ücreti 800 TL+KDVdir.

BELGELENDİRME
Temel eğitimi tamamlayarak süpervizyon çalışmalarını bitirenler sınava girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar sertifika alırlar. Eğitimlerimiz International Accreditation Organization (IAO) tarafından akredite edilmiştir. Mutlaka Okuyunuz: Eğitim yönetmeliği

EĞİTİM NEREDE YAPILACAK?
İstanbul Ataşehir Psikodiyet Akademi’de (Lotus Psikoloji) ve Zoom platformunda yapılacaktır.

KONTENJAN
Daha kaliteli ve özel bir eğitim vermek amacıyla kontenjan 15 kişiyle sınırlandırılmıştır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Diploma fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
1 vesikalık fotoğraf
Yeni eğitim grubumuz Ocak 2022'de açılacaktır. Kayıtlar başlamıştır.

ÖNEMLİ!
Psikolog Eğitimi’nin ilk 4 modülü belirtilen tarihlerde Zoom uygulaması üzerinden online olarak yapılacaktır. 5. ve 6. modüller yüzyüze gerçekleştirilecektir. EĞİTİM REZERVASYONU İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN
LOTUS PSİKOLOJİ

İletişim


    Mesajınız bize ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde sizinle iletişime geçiyor olacağız.