Bilişsel davranışçı terapi, zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan bir terapi türüdür. Bu terapi, bilişsel süreçleri (düşünceler, inançlar, yargılar) ve davranışları birbirine bağlayan bir model kullanır. BDT’nin temel amacı, kişinin yanlış düşüncelerini ve olumsuz davranışlarını değiştirerek olumlu sonuçlar elde etmektir. BDT, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluklar, yeme bozuklukları, panik ataklar ve post travmatik stres bozukluğu gibi birçok zihinsel bozukluğun tedavisinde etkili bir yöntemdir.

İzmir Bilişsel Davranışcı Terapi Nasıl Uygulanır

İzmir’de bilişsel davranışçı terapi, birçok psikoterapi merkezi ve uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Bu terapi genellikle bireysel terapi olarak gerçekleştirilir.

BDT’nin uygulanış şekli, kişinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Terapi süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Değerlendirme: İlk olarak, terapist kişinin sorunları ve semptomları hakkında bilgi toplar. Bu süreçte, kişinin düşünceleri, hisleri ve davranışları da incelenir.
 2. Hedef belirleme: Terapist ve kişi birlikte terapinin hedeflerini belirlerler. Bu hedefler, kişinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre değişebilir.
 3. Bilişsel müdahaleler: Bu aşamada, kişinin düşünceleri ve inançları incelenir ve olumsuz düşüncelerin yerine olumlu ve gerçekçi düşünceler getirilir. Kişiye, düşüncelerinin nasıl hislerini ve davranışlarını etkilediği konusunda farkındalık kazandırılır.
 4. Davranışsal müdahaleler: Bu aşamada, kişinin davranışları incelenir ve olumsuz davranışların yerine olumlu ve sağlıklı davranışlar geliştirilir. Kişiye, sağlıklı davranışları nasıl gerçekleştirebileceği konusunda pratik yapma fırsatı verilir.
 5. Ev ödevleri: Kişiye, terapi seansları arasında yapması için ev ödevleri verilir. Bu ödevler, terapi sürecini destekler ve kişinin terapiye aktif katılımını sağlar.

BDT, düzenli olarak yapılan seanslarla uygulanır ve terapi süresi kişinin sorunlarına bağlı olarak değişebilir. Terapi sürecinde, kişinin ilerlemesi ve terapinin etkililiği düzenli olarak değerlendirilir.

EMDR terapisi hangi durumlarda kullanılır?

İzmir Bilişsel Davranışcı Terapi Kişide Uyandırdığı İzlenimler

İzmir’de bilişsel davranışçı terapi alan kişiler genellikle terapinin sonucunda olumlu etkiler yaşarlar. Terapi sonrası kişide oluşan izlenimler şunlar olabilir:

 1. Daha pozitif bir düşünce yapısı: BDT, kişinin olumsuz ve yanlış düşüncelerini gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirmeyi hedefler. Bu sayede kişi, daha pozitif bir düşünce yapısına sahip olabilir.
 2. Daha iyi bir ruh hali: Terapi sonrasında kişiler, daha iyi bir ruh haliyle karşılaşabilirler. BDT, kişinin kaygı, depresyon gibi ruhsal sorunlarına çözüm olabilir.
 3. Daha iyi iletişim becerileri: BDT, kişilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve daha sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.
 4. Kendine güvenin artması: Terapi sonrasında kişi, kendine daha fazla güvenebilir ve kendini daha iyi ifade edebilir.
 5. Daha sağlıklı davranışlar: BDT, kişinin olumsuz davranışlarını değiştirerek daha sağlıklı davranışlar geliştirmesini hedefler. Bu sayede kişi, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilir.

Terapi sonrası kişilerin yaşadığı etkiler kişiden kişiye değişebilir, ancak genel olarak BDT’nin kişilerin yaşam kalitesini artırdığı gözlemlenmiştir.

Bireysel Terapi Nedir? Bireysel Terapi Seansları

Bilişsel Davranışcı Terapi: İzmir Lotus Danışmanlık

İzmir’de Lotus Danışmanlık, bilişsel davranışçı terapi alanında hizmet veren bir psikoterapi merkezidir. Lotus Danışmanlık, konusunda uzman psikologlar tarafından yönetilmektedir.

Lotus Danışmanlık’ta BDT, bireysel terapi şeklinde uygulanır. Terapi süreci, kişinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve terapi hedefleri belirlenir.

Bilişsel Davranışçı Terapi İşe Yarar mı?

Evet, bilişsel davranışçı terapi (BDT), birçok zihinsel bozukluğun tedavisinde etkili bir yöntemdir. BDT, kişinin yanlış düşüncelerini ve olumsuz davranışlarını değiştirerek olumlu sonuçlar elde etmeyi hedefler. Bu terapi, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluklar, yeme bozuklukları, panik ataklar ve post travmatik stres bozukluğu gibi birçok zihinsel bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır.

BDT, kişinin zihinsel süreçleri (düşünceler, inançlar, yargılar) ve davranışları birbirine bağlayan bir model kullanır. Terapi sürecinde, kişinin yanlış düşünceleri gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirilir ve kişinin olumsuz davranışları sağlıklı davranışlarla değiştirilir. Bu sayede kişi, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilir ve zihinsel sağlığını koruyabilir.

BDT, düzenli olarak yapılan seanslarla uygulanır ve terapi süresi kişinin sorunlarına bağlı olarak değişebilir. Terapi sürecinde, kişinin ilerlemesi ve terapinin etkililiği düzenli olarak değerlendirilir. Birçok araştırma, BDT’nin etkili bir terapi yöntemi olduğunu göstermektedir.

İzmir Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

İzmir’de bilişsel davranışçı terapi (BDT), birçok zihinsel bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır. BDT, kişinin yanlış düşüncelerini ve olumsuz davranışlarını değiştirerek olumlu sonuçlar elde etmeyi hedefler. BDT’nin uygulandığı hastalıklar şunlardır:

 1. Depresyon: BDT, depresyon semptomlarını azaltmak için kullanılır. Kişinin olumsuz düşünceleri ve davranışları değiştirilerek, kişinin ruh hali ve yaşam kalitesi artırılır.
 2. Kaygı bozuklukları: BDT, kaygı bozukluklarının tedavisinde etkili bir yöntemdir. Kişinin endişe düzeyi azaltılır ve kişi, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi konusunda desteklenir.
 3. Obsesif-kompulsif bozukluklar: BDT, obsesif-kompulsif bozuklukların tedavisinde kullanılır. Kişinin takıntı ve kompulsiyonları azaltılır ve kişiye, sağlıklı davranışları öğrenmesi konusunda destek sağlanır.
 4. Yeme bozuklukları: BDT, yeme bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Kişinin yeme alışkanlıkları ve düşünceleri değiştirilir ve kişinin sağlıklı bir beslenme düzeni benimsemesi konusunda desteklenir.
 5. Panik ataklar: BDT, panik atakların tedavisinde etkili bir yöntemdir. Kişinin endişe düzeyi azaltılır ve panik atakların sıklığı ve şiddeti azaltılır.
 6. Post travmatik stres bozukluğu: BDT, post travmatik stres bozukluğunun tedavisinde kullanılır. Kişinin travmatik olaylarla ilgili düşünceleri ve davranışları değiştirilir ve kişinin yaşam kalitesi artırılır.

BDT, birçok zihinsel bozukluğun tedavisinde etkili bir yöntem olduğu için İzmir’de birçok psikoterapi merkezinde ve uzman psikolog tarafından uygulanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne Kadar Sürer?

Bilişsel davranışçı terapinin (BDT) süresi, kişinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. BDT, düzenli olarak yapılan seanslarla uygulanır ve seanslar genellikle haftada bir kez olmak üzere belirli bir süre boyunca devam eder.
BDT’nin süresi, tedavi edilen hastalığa ve semptomlara göre değişebilir. Örneğin, depresyon tedavisinde BDT genellikle 12-16 seans sürerken, obsesif-kompulsif bozukluk tedavisinde daha fazla seans gerekebilir.
Terapi süresi, kişinin terapiye aktif katılımı ve ev ödevlerini yapması gibi faktörlere de bağlıdır. Kişinin terapi sürecinde ilerlemesi düzenli olarak değerlendirilir ve terapi hedefleri yeniden belirlenebilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Etkili Bir Yöntem mi?

BDT, birçok zihinsel bozukluğun tedavisinde etkili bir yöntemdir. Depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluklar, yeme bozuklukları, panik ataklar ve post travmatik stres bozukluğu gibi birçok zihinsel bozukluğun tedavisinde kullanılmaktadır.
BDT, kişinin zihinsel süreçleri (düşünceler, inançlar, yargılar) ve davranışları birbirine bağlayan bir model kullanır. Terapi sürecinde, kişinin yanlış düşünceleri gerçekçi ve olumlu düşüncelerle değiştirilir ve kişinin olumsuz davranışları sağlıklı davranışlarla değiştirilir. Bu sayede kişi, daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilir ve zihinsel sağlığını koruyabilir.