Aile ve Çift Terapisi; Aile, çift ve ilişki terapisinde; partnerler arasındaki iletişim problemleri, ilişki içindeki rol dağılımları, uzlaşamama, çekirdek aile ve geniş ailenin çatışması ve boşanma gibi konularda alanında uzman psikologlarla ve psikolojik danışmanlarla destek verilmektedir

Psikodrama; Grup terapisi psikodrama ve sosyometri tekniklerini kullanarak; kişilerası ilişkilerin insanın ruhsal gelişimindeki önemini, onların doğal ortamlarında inceleyerek ve yaşamın kendisini temel alarak ortaya koyan bir felsefe, sosyoloji ve psikoloji bilimi olarak tanımlanır. Psikodramanın kullanım alanlarından birisi “kişisel gelişim” veya “yaşantı grupları” adı verilen çalışmalardır. Eyleme/harekete dayalı olarak işleyen psikodramatik süreçte birey, grup içerisinde kendi yaşantısına dışarıdan bakma ve çözüm üretme şansı bulur. Psikodrama, gruplar dışında, bireysel görüşmelerde de sıklıkla yararlanılan bir yöntemdir.

EMDR Terapisi- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra; fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı, taciz, tecavüz ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getirir (Shapiro, 2001). 10 yıllık seans deneyimi ile uzman psikologlarımız tarafından destek alabilirsiniz.