• 0

Bireysel Terapi, danışanların psikoterapistleri ile karşılıklı, bire bir olarak ve genellikle karşılıklı diyaloglar şeklinde yürüttükleri çalışmalara verilen addır.

Bireysel Terapi çerçevesinde genellikle depresyon, kaygılar ve korkular, öz güven eksikliği, geçmiş olumsuz yaşantılar, mutsuzluk, uykusuzluk, performans kaygısı, panik atak, insan ilişkilerinde problem yaşama gibi konularda çalışılmakta ve danışanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yolculuğunda, kişinin kendisine ve çevresine karşı farkındalıklarını arttırmasını sağlama ve kişisel becerilerini terapist ile birlikte ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu şekilde, danışanların hayattan aldıkları tatmin artırılabilmektedir.

Bireysel Terapide yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda nihai hedef danışan ve psikoterapist tarafından ortaklaşa belirlenir ve birlikte başlatılıp sonlandırılır. Bireysel Terapi sürecinde psikoterapist dinleyici rolünün yanı sıra, aktif olarak yol gösteren pozisyonundadır ve danışanın kendini yeniden keşfedeceği, kendi iç dünyasına yapacağı yolculukta rehberlik görevini üstlenmektedir.

Terapist birlikte çıkılacak bu yolculuk süresince danışana, hayatının kontrolünü eline alması, günlük yaşantısındaki sorunlarını çözüme kavuşturması, çeşitli yaşamsal becerileri geliştirmesi konularında yardımcı olmaktadır.

Bireysel Terapi özellikle, çekingen yapıda olup sorunlarını bir başkasının yanında rahatlıkla dile getiremeyen kişiler için en uygun yöntem olmaktadır. Aynı şekilde, sorunları daha yoğun çalışma gerektiren ve birebir ilgiye muhtaç danışanlar için daha etkili sonuçlar vermektedir. Bu yöntemle grup terapilerinde gözlemlenebilen grup üyeleri arasındaki çatışmalardan da etkilenilmemiş olunmaktadır.

Alınacak olan terapiden en iyi şekilde yararlanabilmek adına, doğru psikoterapistin seçilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Mutlaka psikoterapistlik yetkisine haiz kişilere başvurulmalı, danışılan konuda çalışmalar yürütmüş ve uyum sağlanabilen, yanında iken rahat hissedilen, kolaylıkla ulaşılabilen uzmanlar tercih edilmeli, böylesine önemli bir konuda gerekirse deneme seansı gerçekleştirilmelidir.

Bu bağlamda, psikoterapinin alındığı yerin önemine de kısaca değinmek faydalı olacaktır. Prensip olarak iki kişinin bulunabileceği, iki koltuk için uygun, sessiz her yer psikoterapi seansları için uygundur. Bununla birlikte, tercih edilen mekanın danışan psikolojisi üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı, mekanın ses yalıtımının çok iyi olması sağlanmalı, danışanın kendisini rahat ve güvende hissedebileceği bir ortam tesis edilmelidir.

Daha önce bu yönde bir danışmanlık almamış kişiler için Bireysel Terapi almaya karar vermek oldukça zor bir süreç olurken, ilk seans öncesi genellikle heyecan, tedirginlik, hatta korku yaşanmaktadır.

Benzer şekilde, ilk seans sonrasındaki duygular da genellikle, rahatlama, huzura kavuşma, korkma, umutlanma, heyecan duyma olarak görülmektedir.

Bireysel Terapi, diğer terapi çeşitleri olan aile ve çift terapisi, çocuk terapisi, grup terapisi, online terapi vb. arasında en yaygın olarak başvurulan yöntemdir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *